Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Yo Ta Sitwayen Aje Dosye Fayit


Chapit trèz tou bay yon metòd pou peye aryere yo ipotèk

Lè ou ap konsidere fayit, granmoun aje yo ak retrete yo ta dwe peze opsyon yo ak anpil atansyonPandan ke Chapit sèt oswa Chapit trèz fayit ka ofri granmoun aje nan yon fason pou jere dèt pwoblèm, li enpòtan yo konprann ki sa fayit ka epi yo pa ka fè. Pou anpil granmoun aje, pou sèten pwoblèm rekòt moute yo ki gen rapò ak an komen nan kay, Sekirite Sosyal, ak pou pran retrèt lajan.

Ak kèk granmoun aje ka jwenn ke revni yo ak byen yo pwoteje san yo pa menm ranpli pou fayit.

Isit la nan yon fatige nan kèk nan pwoblèm yo ki afekte granmoun aje ki moun ki dosye pou Chapit sèt oswa Chapit trèz fayit. Nan Chapit sèt fayit ou egzeyat pifò oswa pou tout nan dèt ou yo epi y a vire sou nonexempt byen pou fayit la sendik ki moun ki pral vann pwopriyete a epi sèvi ak lajan yo peye kreditè ou. Chapit sèt la se disponib nan moun ki ki gen revni yo se pi ba revni medyàn nan eta yo oswa pou moun ki pase yon vle di tès ki endike ke yo pa gen ase revni jetab nan fon yon Chapit trèz plan ranbousman. Chapit trèz Fayit Nan Chapit trèz fayit, ou kenbe ou byen a ak pwopriyete a ak peye kèk dèt ou yo nan yon plan peman ki dire swa twa oswa senk ane.

Chapit trèz se ki disponib pou moun ki pa elijib pou Chapit sèt oswa pou moun ki vle kenbe plis nan byen yo pase yon Chapit sèt fayit ta pèmèt.

Nan Chapit sèt fayit, si ou gen siyifikatif sou valè kay ki pa kouvri pa yon egzanpsyon homestead (yon kantite lajan ki se pwoteje nan fayit) nan fayit administratè a pral vann kay ou yo peye kreditè ou. Souvan, granmoun aje yo gen plis a risk pou yo pèdi kay yo depi anpil yo te peye ipotèk yo oswa ki gen gwo kantite lajan anpren sou valè nan kay yo. Kantite lajan an nan ekite ki se pwoteje ou nan kay la varye pa leta. Gen kèk eta yo pwoteje valè a plen nan kay ou. Gen kèk pwoteje sèlman yon ti kantite lajan Pou aprann plis sou ki jan egzanpsyon homestead la ap travay, ak yo aprann sou homestead exemption règleman nan eta kote ou, gade Chapit sèt Homestead Exemption. Nan Chapit trèz fayit, ou kenbe lakay ou osi lontan jan ou kontinye pou peye ipotèk ou. Pou aprann plis sou ki jan fayit ka ede ou lè ou se dèyè nan kay ou a peman, wè Sove Kay Ou ki soti nan Foreclosure ak Fayit. Anpil granmoun aje yo konte sou kont pou pran retrèt yo fon ane an lò yo.

Ki pi kont pou pran retrèt yo pwoteje nan fayit

Prèske tout taks sou-egzante kont pou pran retrèt yo pwoteje nan Chapit sèt fayit pa lalwa federal, ki gen ladan (k)s, (b)s, pwofi-pataje ak lajan yo achte plan, Ira, ak defini-plan benefis. Ak yon sèl eksepsyon, eksepsyon a se kantite lajan san limit ki vle di ou ka egzante tout montan lajan an nan kont lan. Sèl eksepsyon ki aplike nan tradisyonèl ak Roth Ira sa yo kont yo se egzante jiska yon total konbine nan dola. Nan Chapit sèt fayit, revni ou resevwa nan men Sekirite Sosyal oswa Enfimite Sekirite Sosyal, se pwoteje. Ni se revni sa a 'konte' pou rezon ki nan Chapit sèt vle di tès yo. Sa vle di ou gen chans pou yo kalifye pou Chapit sèt fayit si tout oswa pi fò nan revni ou soti nan Sekirite Sosyal. Nan Chapit trèz fayit, Sekirite Sosyal ou revni yo se enkli lè y ap detèmine konbyen lajan ou dwe peye chak mwa nan ranbousman ou plan an. Pou aprann plis sou ki Sekirite Sosyal revni yo se trete nan fayit, wè ki Se Sekirite Sosyal ki an Sekirite Pandan Fayit. Si ou se yon granmoun aje ak ti revni lòt pase Sekirite Sosyal epi yo pa anpil byen yo, revni ou ak pwopriyete pouvwa dwe pwoteje, menm si ou pa ranpli pou fayit. Kreditè ki moun ki pran jijman kont ou pa ka pran ou, revni Sekirite Sosyal epi li ka sèlman pran jiska ven-senk nan lòt salè (mwens si ou revni yo se trè ba). Gen kèk eksepsyon nan règ sa a Kreditè a ka souvan pran kèk nan ou Sekirite Sosyal revni lè kolekte sèten dèt taks, prè elèv yo, ak sipò pou timoun.

Si ou pa pwòp lakay ou (oswa ki pa gen okenn ekite nan kay ou a) oswa yon machin gen fantaisie, chè bijou, oswa lòt chèr byen, lè sa a kreditè a pa te byen pran nan men ou.

Prèske tout eta yo pwoteje rad, mèb, kèk ekite nan yon machin, ak lòt basics yo. Si kreditè a pa ale apre ou, revni li oswa pwopriyete, lè sa a, panse de fwa osijè de si wi ou non fayit se li nesesè.