Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Ki fè apèl kont Ou nan Tribinal pran Desizyon nan yon Matyè Sivil


Kesyon an nan si wi ou non yon ka rezilta a ka fè apèl a depann prensipalman sou ki kalite ka ak nan tribinal kote ka a te tandeKriminèl ka gen yon Konstitisyonèl fè apèl kont pa dwat, lè nou konsidere ke kèk sivil ak administratif ka yo pa kapab fè apèl. Lè y ap detèmine si wi ou non ou ka kapab fè apèl, moun a an premye, ou ta dwe konsilte ou se avoka jijman.

Si ou pa t gen yon jijman avoka, yon randevou pou yon konsiltasyon ak yon apèl avoka, epi, pa gen pwoblèm sa yo, rankontre avèk avoka yo byen vit, menm jan ou sèlman gen ant trant ak swasant jou pou depoze yon mosyon pou fè apèl.

Ka kriminèl Anba lwa Konstitisyonèl, nenpòt moun ki kondane nan tribinal pou yon krim ki ka fè apèl kont krim nan swasant jou a nan vèdik la. Yo nan lòd yo gen ki pi bon an bay chans nan fè apèl kont ka a, ou ta dwe konsilte avèk yon kriminèl apèl avoka osito ke posib. Yo nan lòd yo gen yon kriminèl ka fè apèl, ou dwe bay prèv nan tribinal ke tribinal la te fè yon danjere oswa fondamantal erè nan n ap deside ka ou. Men kèk egzanp nan sa a ki kalite erè gen ladan admèt prèv ki te rasanble lè l sèvi avèk konstitisyonèl vle di oswa bay jiri a move enstriksyon yo. Lè erè sa rive, tribinal la ap ranvèse vèdik la e bay lòd pou yon nouvo jijman. Pou egzanp, kraze yon kontra ak yon moun oswa depase limit sou yon lòt moun nan peyi a. Pifò nan ka sivil yo ka fè apèl osi lontan ke de moun ki patisipe nan pwosè a pa t dakò ke desizyon tribinal la te final. Anplis de sa, si moun ki antre nan yon abitraj obligatwa, desizyon an se yon desizyon final epi yo pa kapab fè apèl. Pou pifò eta a ak federal ka sivil, ou gen trant jou nan dosye ki mouvman ou pou fè apèl. Sa a mouvman, se li epi li konsidere kòm nan tribinal apèl la Kòm yon pati nan desizyon yo, yo ap swa defann pi ba desizyon tribinal la, mande yon agiman, oswa otomatikman ranvèse desizyon an ak mande pou yon prose. Si desizyon tribinal la a se konfime, lè sa a, ou dwe aksepte vèdik la Si yo ranvèse desizyon an, lè sa a, nouvo jijman la ap kòmanse imedyatman. Sinon, ou apèl avoka yo ap parèt anvan nan komisyon konsèy apèl epi yo gen kenz minit pou diskite apèl ak reponn nenpòt kesyon ke komisyon konsèy la mande yo. Administratif Yon Ajans administratif ajans se yon ajans gouvènman oswa tablo a sa yo ki kreye e fè respekte règ yo. Men kèk egzanp nan ajans gouvènman yo enkli Revni Entèn Sèvis yo, Ajans Pwoteksyon Anviwònman, Sekirite Sosyal ak Konsèy. Pifò nan ajans administratif pèmi pou apèl, men se sèlman si te gen chanjman politik oswa nouvo enfòmasyon sa a depi ou premye aparans. Apèl sa yo mande pou espesyalize avoka ak anrejistreman dosye Nan pifò ka, ka yo ke yo fè apèl a se konfime pa tribinal la nan apèl. Si ou avoka jijman pa ka lis espesifik erè ki te fèt pandan santye an ou pa ka eksplike poukisa moun sa yo ki erè yo ki ta gen chanje rezilta a nan ka ou a, lè sa a, li se pa vo tan, efò ak lajan yo fè apèl kont. Si te gen evidan erè ki chanje rezilta a nan ka a, lè sa a, jwenn yon bon apèl avoka ak dosye yo nan tan yo legal defini nan pou ou chans yo dwe tande.

Nan lis nan peyi pa trafik ki gen rapò ak to lanmò a

ven-senk milyon moun ki mouri yo atravè lemond nan ane la

Lis sa a nan peyi pa trafik ki gen rapò ak to lanmò a montre kantite a chak ane nan wout aksidan per capita chak ane, pou chak nimewo nan veyikil motorize, yo e pou chak machin-km a nan kèk peyi nan ane a done yo te ranmase yoDapre Mondyal la Òganizasyon Sante, blese trafik wout ki te koze yon estime. Se sèlman ven-uit peyi yo, ki reprezante milyon moun (sèt pousan nan popilasyon nan mond lan) yo, yo gen bon jan lwa ki adrese tout senk faktè risk (vitès, kondwi bwè, kas pou tèt, plas-senti yo ak restrictions timoun).

Plis pase yon tyè nan wout trafik lanmò nan ba - ak lekòl presegondè-revni ki se peyi yo nan mitan pyeton yo ak siklis yo.

Sa se, yon sèl moun ki mouri chak ven-senk segonn

Sepandan, mwens pase trant-senk pousan nan ba - ak lekòl presegondè-revni ki se peyi ki gen règleman an plas pou pwoteje sa yo wout divinò yo. Pousantaj an mwayèn te. Ba-revni ki se peyi yo kounye a gen ki pi wo chak ane trafik wout fatalite to, nan. youn pou chak, pandan y ap pousantaj la nan segondè-revni ki se peyi ki pi ba, nan. de pou chak Swasanndis-kat pousan nan trafik wout lanmò sa yo rive yo nan mitan-revni peyi yo, ki kont pou sèlman pousan nan nan mond lan machin ki anrejistre. Nan ki ba-revni ki se peyi yo li se menm vin pi mal.

Se sèlman yon sèl pousan nan mond lan anrejistre machin pwodwi sèz pousan nan mond lan nan trafik wout lanmò.

Sa a endike ke peyi sa yo pote yon manière gwo chay nan trafik wout lanmò relatif li nan yon nivo motorizasyon. Gen diferans gwo nan wout trafik pousantaj lanmò ant rejyon yo. Risk pou yo mouri kòm yon rezilta nan yon wout trafik aksidan se pi wo a nan Rejyon an Afriken (.

sis pou chak popilasyon), ak ki pi ba nan Rejyon an Ewopeyen an (. twa pou chak) Mwatye nan mond lan nan trafik wout lanmò yo rive nan mitan motosiklis (pousan), pyeton (pousan) ak siklis (pousan) - mwen.

e, 'vilnerab wout itilizatè yo' - ak trant-yon sèl pousan nan lanmò nan mitan machin okipan ak rès diznèf pousan nan mitan unspecified itilizatè wout. Granmoun ki gen laj ant kenz - ak karant-kat-ane kont pou pousan nan mondyal trafik wout lanmò. Swasanndis-sèt pousan nan lanmò wout yo se gason. Total mouri figi soti ki moun KI an rapò (tab A, kolòn estimasyon pwen, pp. -) ak se souvan ajiste yon nimewo nan wout trafik aksidan nan lòd yo reflete diferan rapò ak konte metòd pami anpil peyi yo a (e. g, 'yon lanmò apre konbyen jou depi aksidan evènman se toujou konte kòm yon wout fatalite. (pa estanda entènasyonal ajiste nan yon peryòd -jou), oswa 'pou konpanse pou anba-rapò nan kèk peyi yo'. tab La, yo montre ke ki pi wo a lanmò peyaj yo gen tandans yo dwe nan peyi Afriken yo, ak ki pi ba a nan peyi Ewopeyen yo. Tab la premye lis rejyon jeyografik anvan ranje lòd avèk lèt alfabè peyi yo.