Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Pri a nan Anbochaj yon Degèpisman Avoka - Legal Koresponn ak Lwa Bibliyotèk


Tras jiri tipikman pran plis tan ak mande pou plis travay

Si ou se yon mèt kay, ou pral inevitableman fè fas ak on aksyon eviksyonYo nan lòd yo legalman degèpi yon lokatè, ou dwe swiv yon pwosedi legal ki strik. Anpil pwopriyetè pa gen tan oswa kapasite yo okipe degèpisman pwosedi yo. Tou depan de eta a, konpleksite la nan reklamasyon an ak pwosedi tribinal la, yon degèpisman avoka a ka koute ant dola senk san dola. Sepandan, depann sou eta ou a lwa yo ak akò kontra-lwaye, ou ka kapab recouvre frè avoka ak depans nan tribinal la. Gen kèk lokatè vle deplase soti nan yon pwopriyete. Gen lòt ki pouvwa yo konbatif e sa ka lakòz domaj nan pwopriyete yo. Lòt moun jwenn pwòp avoka ou goumen ak eviksyon-an nan tribinal la. Varyasyon sa yo ka gen enpak sou pri a nan yon degèpisman pwosedi yo. Si yon eviksyon se kontexte, pwosesis la ta dwe rapid ak relativman chè. Sepandan, lokatè yo ka gen defans ou degèpisman (tankou vanjans, pòv kondisyon lojman, oswa diskriminasyon). Reponn sou sa yo defans ki pral pran tan ak efò ki kapab lakòz nan pi wo frè avoka ak depans yo.

Avoka chaj èdtan pou yon frè varyete de rezon

Nan anpil eta, yon lokatè ka demann pou yon pwosè avèk jiri nan yon degèpisman. Paske nan sa yo te ogmante konpleksite, ou frè avoka a ak depans sa yo ka ogmante. Pwopriyetè kay yo pa kapab degèpi lokatè yo san yo pa yon lòd tribinal. Sa a se pafwa yo rele yon"pwòp tèt ou-ede degèpisman."Si ou inyore eta ou a degèpisman lwa ak pwosedi yo, ou ka antrene lòt frè anplis ak frè yo. Pafwa, yon mèt kay (oswa avoka li oswa li) ka anboche ekspè yo eksplike gravite a nan domaj sou pwopriyete yo oswa lòt pwoblèm diskite. Sa yo ekspè yo kapab fè ou peye pou yo a tan, ki mennen ale nan ogmante depans yo. Si depozisyon (temwayaj sou sèman ke se transkri pa yon tribinal repòtè) yo nesesè, wouli frè avoka kapab tou ale leve. Pandan ke pi fò degèpisman ka yo yo yo se senp, gen kèk vin bagay ki konplike anpil. Yon lokatè ka ofri defans ak reklamasyon ke rezilta nan plis rechèch legal, repete odyans tribinal, ak depozisyon. Si ou ap fè fas a yon pwolonje batay legal, pri a nan ou degèpisman yo pral pi wo.

Ki depann sou eta ou (ak konpleksite nan eviksyon-an), frè tribinal yo kapab modès oswa trè koute chè.

Li enpòtan yo konprann avoka ou a frè estrikti anvan ou siyen yon kontra oswa yon kosyon. Frè avoka ak bòdwo pwosedi a ka varye dramatikman soti nan kabinè avoka a nan kabinè avoka yo. Pi fò nan byen imobilye a reyèl oswa degèpisman avoka chaj swa yon plat oswa frè èdtan. Frè plat degèpisman avoka tipikman chaj ant dola senk san dola, pou yon degèpisman.

Frè sa yo pral depann de avoka ou sou eksperyans yo ak konpleksite a nan ka ou.

Sonje, ki ba frè avoka, se pa toujou indicative de bon jan kalite pòv-reprezantasyon. Yon avoka kalifye ka okipe yon degèpisman byen vit ak byen fasil lakòz yon pi ba frè plat. Gen kèk konpayi yo lalwa yo se tou senpleman pa vle pou peye plat frè yo. Lòt avoka ka ensiste sou yon frè èdtan yo lè yo atann pwolonje litij.

Pousantaj èdtan varye, tou depan de kote ou ye, avoka eksperyans ak antisipe konpleksite nan reklamasyon ou.

Tipikman, byen imobilye avoka chaj ant santèn dola ak dola kat san yon èdtan pou yo tan yo. Si ou avoka akizasyon yon pousantaj èdtan, ou ka gen pou peye yon kosyon. Yon kosyon se yon sòm lajan nan lajan ki kouvri yon pati nan avoka nan tan yo ak depans. Yon fwa kosyon se te pase, avoka a ap voye bòdwo sou baz chak èdtan pou plis tan ak depans. Tou de èdtan ak plat frè yo gen avantaj yo ak enkonvenyans. Nan yon senp, kontexte degèpisman, yon frè plat ka dwe plis ki koute chè pase èdtan akizasyon yo. Sepandan, wouli frè avoka yo ka trè wo nan konplèks degèpisman. Anvan ou siyen yon frè akò sa a, poze kesyon. Pifò avoka yo pa frè pou peye pou yon premye konsiltasyon. Sèvi ak sa a konsiltasyon kòm yon opòtinite yo konprann avoka a voye bòdwo pwosesis ak ki jan li oswa li te manch litij. Degèpisman yo se chè Anplis frè avoka ak frè tribinal, ou ka responsab pou frè litij, ki gen ladan temwen ekspè ak depozisyon frè (ki depann sou pwoblèm yo ki nan ka w la). Anplis de sa, frè sa yo pa enkli ladan yo frè la nan pèdi lwaye, domaj nan pwopriyete yo, ak reparasyon yo. Degèpisman pran tan ak efò Anplis de sa, si ou fail swiv eta ou a degèpisman pwosesis la, ou ka fè fas a lòt frè anplis. Pou anpil pwopriyetè, anbochaj yon degèpisman oswa avoka byen imobilye se yon envestisman ki gen bon konprann.

Arab Lwa yo sou Entènèt pi gwo koleksyon nan lang angle tradui lwa yo nan peyi Arab

Emira Arab Ini Kabinè A Rezolisyon Pa Gen

Pa gen okenn dout ke anpil nan pwofesyonèl legal yo nan anpil peyi arab renmen, Katar, emira arab INI, Omàn, ak Bahrain yo jis nan non yon kèk. Peyi Arab yo, se pa alèz pale nan lang angle ak menm bagay la tou se ka a ak pwofesyonèl legal soti nan Ewòp, ETAZINI ak lòt peyi ki pale angleNou sètènman ka ede pou tout moun ki gen enterè ki moun ki ap chèche pou pi bon Arabic angle legal sèvis tradiksyon. Nou ta renmen pataje rezon ki fè yo poukisa nou ta fè yon diferans, epi ajoute valè osi lwen ke sa yo legal tranzaksyon sèvis yo konsène. Nou se asire w ke enfòmasyon yo bay la dokiman sa a ap ede kliyan potentiels yo jwenn nan kontak ak nou pou yo sèvis tradiksyon. nan sou Administratif Amann enpoze sou Vyolasyon nan Lwa Taks nan Eta an. Emira Arab Ini Federal Dekrè Pa Gen Okenn nan sou Randevou a nan yon Anba-Sekretè a nan Ministè a nan Prezidansyèl Zafè Emira Arab Ini Federal Dekrè pa gen Okenn. trant-yon sèl nan Apwouve Inifye Valè te Ajoute Taks Akò nan Etazini yo nan Gòlf Koperasyon Konsèy la (GCC) (LWA sou TAKS). Bahrain Decretal Lalwa pa gen Okenn ven-de nan Modifier Dispozisyon ki nan Dekrè pa gen Okenn. nan jan li amande sou Taks sou Revni (TAKS-LWA). Omàn, Sultan Dekrè Pa Gen Okenn nan apwouve Bidjè la an Jeneral nan Sultana pou Ane Fiskal Emira Arab Ini, Règ ak Règleman yo nan Inifye Valè te Ajoute Taks Akò ak Selektif Akò Taks nan GCC peyi yo. (LWA SOU TAKS) Lwa sa a pral aplike a tout piblik oswa prive etablisman, faktori, atelye ak nenpòt ki endistriyèl, agrikilti oswa sèvis aktivite yo nan sosyalis la, melanje yo, koperativ oswa sektè prive a. Nan gade nan enfòmasyon yo bay la pi wo a, nou kwè ke li ta kapab yon bon lide yo jwenn nan kontak ak nou pou nenpòt ki kalite Arabic angle legal sèvis tradiksyon. Ou kapab asire w ke sou bon jan kalite a ak espere jwenn pi bon valè pou lajan.

Lojman Diskriminasyon Avoka - Legal Koresponn Ak Lwa Bibliyotèk

Lojman diskriminasyon se lè yon moun fè yon lojman pran desizyon ki baze sou yon preferans pou, oswa patipri kont, yon lòt moun paske nan yon karakteristikLi se ilegal lè lojman an te pran desizyon yo te fè ki baze sou yon preferans pou oswa patipri kont yon moun paske nan yon pwoteje karakteristik, tankou ras oswa sèks. Gouvènman federal la ak lwa yo nan chak eta presize ki sa ki karakteristik pa ta dwe fòme baz la nan lojman desizyon. San Patipri A Lojman Ace se lwa federal la nan ki gouvènman federal la kontwole diskriminasyon nan lojman nan gouvènman federal la sou Lwa sou Lojman san Patipri. Depatman Lojman ak Devlopman Iben (HUD) se ajans federal ki envestige lojman diskriminasyon reklamasyon epi byen souvan yo fè respekte Lwa sou Lojman san Patipri. Tou de gen strik dat limit pou depoze yon reklamasyon. Jis nan Lwa Lojman nan bandi a diskriminasyon sou baz la nan nenpòt nan sa ki annapre yo sèt kategori: Sèl-fanmi kay yo te vann oswa lwe pa mèt kay yo gen anpil chans pa sijè a regleman sa yo. Granmoun aje sitwayen lojman ki adapte nan kritè espesifik pouvwa tou dwe egzante nan règleman sa yo.

La federal pou Lojman Ekitab Lwa entèdi pou moun fè diskriminasyon kont lòt moun sou baz ras, kwayans, laj, koulè, orijin nasyonal, relijyon, sèks, estati marital, estati familyal (ki gen pitit) oswa fizik oswa andikap mantal.

La Lwa sou Lojman san Patipri entèdi yon kantite diferan diskriminatwa zak yo fè pa mèt kay la oswa mèt pwopriyete a, yo pran kont yon moun oswa yon gwoup nan sa yo pwoteje kategori a, nan vant la oswa pou lokasyon ou nan yon kay. Sa yo yo se entèdi aji: tribinal Anpil yo te jwenn ke fizik ak mantal andikap gen ladan ki sot pase tafia ak sot pase a dejwe dwòg. Se konsa, yon mèt kay pa ta dwe ak pa ka mande enfòmasyon sou yon potansyèl lokatè a anvan dwòg oswa alkòl istwa. Sepandan, kenbe nan tèt ou ke yon mèt kay ka mande kesyon sou prezan sèvi ak dwòg ki ta dwe yon ki valab rezon ki fè yo pou refize. Apre yo pwouve sa a epi Si ou kwè ou te fè diskriminasyon kont ak te gen yon Lojman Ekitab Lwa sou vyolasyon, ou gen yo pote yon plent avèk Depatman an nan Lojman ak Devlopman Iben (HUD) sou entènèt oubyen pa telefòn.

Apre ou depoze yon plent yon HUD manm ap mennen ankèt sou plent ou a ak detèmine si te gen yon vyolasyon Lwa sou Lojman san Patipri.

Si gen yon vyolasyon ki te fèt yo, ka a pral ale pou yon odyans devan yon HUD jij administratif. Yon lojman espesyalis pral dispit kont mèt kay la ki moun ki komèt vyolasyon an sou non ou, se konsa ou pa bezwen anboche yon avoka pou pwosedi sa a, si ou pito gen. Gen strik leta ak federal dat limit ki dwe swiv pou yon lojman diskriminasyon pwosè Yon avoka byen imobilye ki espesyalize nan diskriminasyon kostim ka ede ou formuler yon reklamasyon ak ede ou konfòme yo avèk pwosedi tribinal yo. Yon avoka kapab ede ou tou ranmase dokiman ki nesesè yo fòme baz la nan yon lojman diskriminasyon reklamasyon.