Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Responsablite yo nan Komite Disiplinè Lekòl


Espesifik Konpòtman Gid Direktif

Detekte ak ekzamine kèk pwoblèm konpòtman nan mitan elèv yoReyinyon ak dezòd elèv ak klarifye negatif la efè nan konpòtman move sou lavi yo.

Fè pwomosyon bon konpòtman nan mitan elèv yo ak rekonpanse moun ki gen bon konduit.

Lè w ap pran ki apwopriye aksyon nan direksyon pou elèv yo' movèz kondwit. Li se illicit pou kite elèv yo antre nan sal klas la san yo pa inifòm. Li se illicit pou kite elèv antre nan klas anvan maten an asanble. Li se illicit pou kite elèv yo antre nan sal klas la pandan repo.

Manje se pa sa pèmèt anndan sal klas yo.

Elèv yo dwe akonpaye yo Priye ak Islamik Syans pwofesè yo.

Li se illicit pou pote telecom machin oswa telefòn selilè nan lekòl la lokal yo. Pou ijan apèl, elèv yo ka kontakte paran yo atravè administrasyon lekòl la. Elèv yo gen dwa pou yo achte nan kantin lekòl la pandan rekreyasyon sèlman. Li pa pèmèt pou nenpòt ki elèv yo kite sal klas la san yo pa pran pèmisyon nan men pwofesè a. Apre repo a, elèv dwe ale dirèkteman nan sal klas yo. Elèv yo te akonpaye ak pwofesè yo dwe pwogramasyon tou dousman e byen lè yo kite sal klas yo nan Syans Laboratwa oswa P. Si matyè pwofesè pa rive leson l sou tan oswa se absan-yo, elèv yo dwe rete tann anndan sal klas la. Elèv yo pa pèmèt yo kite sal klas yo nan lakou rekreyasyon an si yo gen yon gratis peryòd. Administrasyon lekòl la ta dwe jwenn yon ranplasan pwofesè yo kouvri peryòd sa a. Repoze, grataj oswa dòmi se pa sa pèmèt anndan sal klas la. Elèv yo ta dwe patisipe nan maten an asanble a, epi yo dwe pran pati nan egzèsis fizik.

Sak yo dwe avèk yo pandan asanble

Elèv yo dwe pote tout yo mande liv, copybooks ak ka kreyon dapre orè yo. Devwa yo dwe fè kòm asiyen sou tan. Elèv yo pa gen dwa manyen oswa kenbe danjere oswa danjere atik ki gen valè. Elèv yo pa pèmèt yo voye jete objè ki nan alantou lekòl la. Elèv yo respekte lòt santiman - pa anmède, rele non, sèmante, elatriye.

Elèv - respè lòt moun - pa gen okenn graj jwe, goumen, entimidasyon, menas, asèlman, elatriye.

Elèv yo respekte lòt la pwopriyete - pa gen okenn vòl, zak kraze brize, elatriye. Chiklèt moulen se pa sa pèmèt anndan lekòl la nan nenpòt ki lè. Kenbe lekòl la pwòp, jis tankou ou ta kenbe kay ou pwòp. Voye jete fatra nan bwat la, kenbe kote a pwòp toujou. Salklas Règ Rive nan klas sou tan ak ekipman ki nesesè yo. Koute pwofesè oswa lòt elèv yo san entèripsyon. Ranpli tout devwa sou tan Trete pwofesè yo ak lòt elèv yo ak respè. Pa gen okenn manje oswa bwè se pèmèt nan klas (nan dlo ki se akseptab.).

Kenbe men yo ak pye yo nan tèt ou.

Respekte pwopriyete lekòl la.

Pa trase sou mi yo oswa nan tab.

Respekte dwa ak pwopriyete lòt moun.

Aji nan yon san danje epi yo responsab fason. Kòd abiman ti Gason yo dwe kenbe pantalon yo rale moute ak sèvi ak yon senti a si sa nesesè. Pantalon yo se pa yo dwe trenen sou tè a. Undershirts yo dwe rantre nan nan tout tan. Ti gason yo pa kapab mete okenn bijou. Mete nan chenn se pa pèmèt. Kout pantalon yo pa pèmèt. Konsekans yo pou yon Kòd Abiman Vyolasyon: st Offense: Elèv la ap tann nan biwo a ak paran yo pral resevwa enfòmasyon yo pou pote yon chanjman nan rad sou li. yèm Ofans: Elèv la ap tann nan biwo a ak paran yo pral resevwa enfòmasyon yo pou pote yon chanjman nan rad sou li. Elèv yo ap resevwa yon avètisman ekri. yèm Ofans: Elèv la ap tann nan biwo a ak paran yo pral resevwa enfòmasyon yo pou pote yon chanjman nan rad sou li. Elèv la pral kapab sispann lekòl pou omwen yon jou. Mobile Nimewo Règleman Mobiles yo entèdi nan lekòl la lokal yo.

Paran yo ta dwe dekouraje pitit gason yo soti nan yo pote telefòn mobil nan lekòl yo.

Si yon elèv se yo te jwenn lè l sèvi avèk yon telefòn mobil yo, pou nenpòt ki rezon, ki pral telefòn nan dwe konfiske nan men elèv la. Tankou yon règ jeneral, elèv yo pa pèmèt yo sèvi ak telefòn lekòl la eksepte pou ijans yo. Yo sèvi ak telefòn yo, elèv yo ta dwe mande pèmisyon nan men Elèv yo Konseye oswa yon pwofesè. Sepandan, elèv la ka fè referans a la Elèv yo Konseye mande swa yon mobil oswa yon peyi-nimewo telefòn. Pèdi epi li te Jwenn Yon pèdi jwenn pwopriyete bwat se sitiye tou pre Elèv la Konseye a nan biwo. Si yon elèv jwenn yon bagay, li li mande yo mete l nan bwat la.

Se konsa, elèv la se avize w, al gade nan Elèv yo Konseye yo tcheke li manke pwopriyete.