Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Pri a nan Anbochaj yon Degèpisman Avoka - Legal Koresponn ak Lwa Bibliyotèk


Tras jiri tipikman pran plis tan ak mande pou plis travay

Si ou se yon mèt kay, ou pral inevitableman fè fas ak on aksyon eviksyonYo nan lòd yo legalman degèpi yon lokatè, ou dwe swiv yon pwosedi legal ki strik. Anpil pwopriyetè pa gen tan oswa kapasite yo okipe degèpisman pwosedi yo. Tou depan de eta a, konpleksite la nan reklamasyon an ak pwosedi tribinal la, yon degèpisman avoka a ka koute ant dola senk san dola. Sepandan, depann sou eta ou a lwa yo ak akò kontra-lwaye, ou ka kapab recouvre frè avoka ak depans nan tribinal la. Gen kèk lokatè vle deplase soti nan yon pwopriyete. Gen lòt ki pouvwa yo konbatif e sa ka lakòz domaj nan pwopriyete yo. Lòt moun jwenn pwòp avoka ou goumen ak eviksyon-an nan tribinal la. Varyasyon sa yo ka gen enpak sou pri a nan yon degèpisman pwosedi yo. Si yon eviksyon se kontexte, pwosesis la ta dwe rapid ak relativman chè. Sepandan, lokatè yo ka gen defans ou degèpisman (tankou vanjans, pòv kondisyon lojman, oswa diskriminasyon). Reponn sou sa yo defans ki pral pran tan ak efò ki kapab lakòz nan pi wo frè avoka ak depans yo.

Avoka chaj èdtan pou yon frè varyete de rezon

Nan anpil eta, yon lokatè ka demann pou yon pwosè avèk jiri nan yon degèpisman. Paske nan sa yo te ogmante konpleksite, ou frè avoka a ak depans sa yo ka ogmante. Pwopriyetè kay yo pa kapab degèpi lokatè yo san yo pa yon lòd tribinal. Sa a se pafwa yo rele yon"pwòp tèt ou-ede degèpisman."Si ou inyore eta ou a degèpisman lwa ak pwosedi yo, ou ka antrene lòt frè anplis ak frè yo. Pafwa, yon mèt kay (oswa avoka li oswa li) ka anboche ekspè yo eksplike gravite a nan domaj sou pwopriyete yo oswa lòt pwoblèm diskite. Sa yo ekspè yo kapab fè ou peye pou yo a tan, ki mennen ale nan ogmante depans yo. Si depozisyon (temwayaj sou sèman ke se transkri pa yon tribinal repòtè) yo nesesè, wouli frè avoka kapab tou ale leve. Pandan ke pi fò degèpisman ka yo yo yo se senp, gen kèk vin bagay ki konplike anpil. Yon lokatè ka ofri defans ak reklamasyon ke rezilta nan plis rechèch legal, repete odyans tribinal, ak depozisyon. Si ou ap fè fas a yon pwolonje batay legal, pri a nan ou degèpisman yo pral pi wo.

Ki depann sou eta ou (ak konpleksite nan eviksyon-an), frè tribinal yo kapab modès oswa trè koute chè.

Li enpòtan yo konprann avoka ou a frè estrikti anvan ou siyen yon kontra oswa yon kosyon. Frè avoka ak bòdwo pwosedi a ka varye dramatikman soti nan kabinè avoka a nan kabinè avoka yo. Pi fò nan byen imobilye a reyèl oswa degèpisman avoka chaj swa yon plat oswa frè èdtan. Frè plat degèpisman avoka tipikman chaj ant dola senk san dola, pou yon degèpisman.

Frè sa yo pral depann de avoka ou sou eksperyans yo ak konpleksite a nan ka ou.

Sonje, ki ba frè avoka, se pa toujou indicative de bon jan kalite pòv-reprezantasyon. Yon avoka kalifye ka okipe yon degèpisman byen vit ak byen fasil lakòz yon pi ba frè plat. Gen kèk konpayi yo lalwa yo se tou senpleman pa vle pou peye plat frè yo. Lòt avoka ka ensiste sou yon frè èdtan yo lè yo atann pwolonje litij.

Pousantaj èdtan varye, tou depan de kote ou ye, avoka eksperyans ak antisipe konpleksite nan reklamasyon ou.

Tipikman, byen imobilye avoka chaj ant santèn dola ak dola kat san yon èdtan pou yo tan yo. Si ou avoka akizasyon yon pousantaj èdtan, ou ka gen pou peye yon kosyon. Yon kosyon se yon sòm lajan nan lajan ki kouvri yon pati nan avoka nan tan yo ak depans. Yon fwa kosyon se te pase, avoka a ap voye bòdwo sou baz chak èdtan pou plis tan ak depans. Tou de èdtan ak plat frè yo gen avantaj yo ak enkonvenyans. Nan yon senp, kontexte degèpisman, yon frè plat ka dwe plis ki koute chè pase èdtan akizasyon yo. Sepandan, wouli frè avoka yo ka trè wo nan konplèks degèpisman. Anvan ou siyen yon frè akò sa a, poze kesyon. Pifò avoka yo pa frè pou peye pou yon premye konsiltasyon. Sèvi ak sa a konsiltasyon kòm yon opòtinite yo konprann avoka a voye bòdwo pwosesis ak ki jan li oswa li te manch litij. Degèpisman yo se chè Anplis frè avoka ak frè tribinal, ou ka responsab pou frè litij, ki gen ladan temwen ekspè ak depozisyon frè (ki depann sou pwoblèm yo ki nan ka w la). Anplis de sa, frè sa yo pa enkli ladan yo frè la nan pèdi lwaye, domaj nan pwopriyete yo, ak reparasyon yo. Degèpisman pran tan ak efò Anplis de sa, si ou fail swiv eta ou a degèpisman pwosesis la, ou ka fè fas a lòt frè anplis. Pou anpil pwopriyetè, anbochaj yon degèpisman oswa avoka byen imobilye se yon envestisman ki gen bon konprann.