Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Lwa travay pou Moun ak Biznis - Arab Avoka


Kòm li kontra ak relasyon ant patwon ak anplwaye yo

Sepandan Arab ak etnik minorite gen plis chans pou yo rankontre pwoblèm, akòz enpak la ki ras, relijyon, sosyal ak faktè kiltirèl yo te sou sa a relasyonPwoblèm travay ka gen yon enpak ki grav sou anplwaye a nan lavi fanmi yo ak sante. Nou ka ede w ak travay ou kèlkeswa estati travay ou, ak si wi ou non ou se yon anplwaye oswa yon travayè sosyal. Travay lwa-se yon dinamik zòn ak yon nouvo lejislasyon ki toujou ap ke yo te prezante epi yo teste nan tribinal la. Li enpòtan yo sèvi ak espesyalis nan travay avoka ki moun ki kenbe tèt yo jiska dat ak chanjman sa yo. Nou gen avoue ki gen anpil eksperyans nan travay nan travay nou travay ak avoka yo ak avoka yo ki se ki baze nan sant finansye alantou glòb lan.

Anplwaye yo ap gen dwa a yon ekri Deklarasyon nan Nap yo nan Travay nan uit semèn nan yo kòmanse dat.

Sa a gen enfòmasyon sou sèten espesifik nan tèm kle yo nan travay yo. Anplwaye yo ap gen dwa a ki dwe peye omwen nasyonal la nan salè minimòm-nan, ki revize sou yon baz anyèl. Soti nan yon mwa oktòb, granmoun nan to a ap monte pa denye ven soti nan £. swasanndis pou chak èdtan. Anplwaye yo tou gen dwa a legal yo peye malad (SAP) si absan nan travay akòz maladi oswa aksidan ki pou moute nan ven-uit semèn (sijè a sèten kalifikasyon kondisyon). K ap travay tan ak jou ferye yo se reglemante anba la k ap Travay Tan Règleman.

Se konsa, moun ka jwenn tèt yo bezwen asistans legal

An jeneral, anplwaye yo pa gen obligasyon pou travay pou plis pase karant-uit èdtan chak semèn (mwayenn plis pase yon -peryòd semèn). Anplwaye yo kapab dakò pou patisipe soti nan restriksyon sa a men yo ka toujou refize nou bay enfòmasyon tounen nan pita. Ansyen anplwaye yo ak administratè ka sèvi ak yon egzanpsyon nan èdtan maksimòm, anba ki yo ap jije yo jere yo pwòp tan lotonomi. Anplwaye yo gen dwa pou yon minimòm de an sis k ap travay semèn' jou fèt chak ane, sa ki ka gen ladan uit UK jou ferye piblik.

Pa gen okenn obligasyon pou yo bay sa yo uit jou, nan menm jou kòm jou konje piblik, men li se komen pou yo fè sa.

Sijè a sèten kalifikasyon kondisyon sa yo, anplwaye a ka gen dwa pou matènite ak patènite kite ak peye, adopsyon kite ak peye, epi (pou timoun ki fèt sou oswa apre senk mwa avril) pataje paran yo kite ak peye. Fi anplwaye a, endepandaman nan longè yo nan sèvis, kapab pran jiska semèn konje matènite, epi yo ka dwe gen dwa pou yo peye matènite, tou depann de nivo a nan salè yo ak longè nan sèvis yo. Tout paran (ki se, moun sa yo ki yo ki responsab pou yon timoun) ak yon ane nan sèvis yo gen dwa pou jiska dizwit semèn nan ki poko peye konje paran. Soti nan senk mwa avril, paran yo kite pou yo te pwolonje pou aplike pou tout timoun ki gen jiska tyèm anivèsè nesans. Anplwaye ak ven-sis semèn' travay kontinyèl ka fè yon"k ap travay fleksib mande"pou patwon yo. Anplwaye a ka fè sèlman yon sèl demann chak ane Fleksib k ap travay vle di nenpòt ki modèl nan travay deyò a, patwon-an se estanda. Gen yon seri pwosedi pou fè patwon-an konsidere demann lan epi yo vini nan yon desizyon. Si patwon-an refize demann lan, li dwe kapab baz desizyon li sou youn oswa plis nan uit preskri rezon. Pati-tan anplwaye a pa dwe sibi mwens favorab tretman pase anplwaye a plen tan akòz yo te yon pati-tan sitiyasyon yo.

Kote sa posib, benefis pou a plen tan anplwaye yo ta dwe pro-rated pou tan pati-anplwaye yo.

Remake peryòd pa Gen okenn"travay nan pral"nan UK la. Travay yo ka fini soit pa bay avi a, oubyen, nan limite ak anpil sikonstans eksepsyonèl, ak efè imedya.

Legal minimòm peryòd avi yon patwon dwe bay varye depann sou anplwaye a nan longè nan sèvis yo jan sa a: Yon semèn nan avi a, pou anplwaye yo ak yon sèl mwa a de zan' sèvis yo.

Yon sèl nan semèn nan avi pou chak fin ranpli ane nan sèvis (jiska yon maksimòm de douz semèn) pou anplwaye ak plis pase de ane' sèvis yo. Si pa gen okenn akò kontra sou avi a, patwon-an dwe bay"rezonab"avi. Anplwaye yo dwe bay omwen yon semèn nan avi a revokasyon. Kontra avi peryòd ki kapab pi gwo pase sa a nan legal minimòm-nan. Si yon kontra avi peryòd se pi kout, legal minimòm aplike olye pou yo. Èkse peman Si yon anplwaye a se te fè redondants, se li ki gen dwa a yon legal yo nan èkse peman, bay yo ke li te travay pou omwen pou de lane. La dwa depann sou laj ak longè nan sèvis yo men pa kapab depase GB£, (ki soti nan sis mwa avril, revize chak ane). Malonèt lage Apre de ane' sèvis yo, yon anplwaye te gen yon dwa pou pa yo dwe enjisteman ranvwaye. Yon lekòl lage pi se otomatikman malonèt sof si tou de nan sa yo kondisyon yo yo te rankontre: te Gen yon rezon valab pou lekòl lage (sa rezon ki fè se preskri pa lwa). Lekòl lage pi a te jere nan yon wout yo ki te swiv yon pwosedi jis. Konpansasyon pou jis lekòl lage pi a comprises de eleman: Yon prim debaz yo (ki se menm jan ak legal yo nan èkse peman). Yon separe prim pou konpanse anplwaye a pou pèt nan revni, sa ki ka pran jiska GB£, (depi sis mwa avril, revize chak ane) oswa douz mwa salè (kèlkeswa sa ki se pi ba). Depi mwa jiyè, moun kap fè reklamasyon yo dwe peye yon frè pou pote yon Travay nan Tribinal la reklamasyon yo. Sa a te siyifikativman redwi kantite a nan reklamasyon yo te pote pou anplwaye yo nan England. Diskriminasyon ak Egalite Lwa sou pwoteje anplwaye yo ak travayè kont diskriminasyon sou baz la nan: Laj, Andikap Transfè Sèks Maryaj ak patenarya sivil Gwosès ak matènite Ras, relijyon oswa kwayans Sèks yo ak preferans seksyèl pa Gen okenn kalifye sèvis nan kondisyon pou yon anplwaye pou yo pote yon reklamasyon diskriminasyon. Konpansasyon pou diskriminasyon se pa sijè a nenpòt limit anwo kay la.