Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Libète relijyon nan Konsantre, Volim - Me - CRT - Depatman Lajistis


Tounen pwoblèm nan bilten sa a nou ka jwenn

Libète relijyon nan Konsantre yo se nan yon peryodik imel mete ajou sou Dwa sivil Divizyon nan libète relijye ak relijye diskriminasyon kaNan wòdpòte fè respekte Dwa Sivil Divizyon an ap travay pwoteje dwa yo nan tout moun ki pratike yo fwa libreman, e yo san diskriminasyon. Ou kapab tou kontakte Espesyal la Avoka pou Relijye Diskriminasyon. Sou Mas, yon federal la jiri a tounen yon vèdik jwenn ke tout ti bouk nan Colorado City, Arizona, ak Hilldale, Utah, ak jwenti yo konpayi dlo sistematik fè diskriminasyon kont moun yo ki pa manm nan Fondamantalis Legliz Jezikri pou Sen Dènye jou yo (FLDS) nan dispozisyon ki nan lojman, sèvis piblik ak sèvis lapolis nan vyolasyon Lwa sou Lojman san Patipri. Anvan yo fè vèdik jiri, pati yo rive jwenn yon akò ke defandan yo pral peye yo dola. sis milyon dola pou rezoud monetè reklamasyon nan ka a anba Lwa sou Lojman san Patipri. Jiri a tou bay yon konsiltatif vèdik sou Depatman an nan Jistis la reklamasyon anba Seksyon nan Krim Vyolan Kontwòl ak fè respekte Lalwa Zak, jwenn ke Colorado City Marshal nan Biwo a, lavil' jwenti depatman lapolis, ki opere kòm yon bra nan FLDS legliz nan vyolasyon nan Etablisman an Kloz nan la Premye Amannman angaje nan diskriminatwa lapolis nan vyolasyon de Pwoteksyon Egal Kloz nan Amannman an th ak Etablisman an Kloz ak moun ki sibi ilegal sispann, kriz malkadi ak arestasyon an vyolasyon nan Katriyèm Amandman an. Paske sa a lwa sa a (nan kontra a Fair Housing Act) a pa gen ladan dwa pou yon pwosè avèk jiri, jiri a vèdik kòm nan Seksyon reklamasyon se konsiltatif ak pouvwa yo konsidere pa tribinal la, men se pa obligatwa.

Pa gen okenn kote pou entolerans nan peyi nou an

Tribinal distri-a te mete odyans la pou mwa oktòb konsènan pwopoze remèd. Sou jou a, vèdik la te tonbe nan men desann, Direktè Depite Asistan Pwokirè Jeneral Venita Gupta, ki an tèt nan Depatman Jistis la nan Divizyon Dwa Sivil, te di:"Jodi a vèdik reafime ke Amerik garanti tout moun menm pwoteksyon ak tretman ki jis, kèlkeswa kwayans relijye yo."Li te ajoute:"Lè kominote refize rezidan yo kritik sèvis sa yo tou senpleman paske yo te kote yo, yo adore yo, yo vyole lwa nou yo ak menase yo ki defini valè yo nan libète relijyon ak tolerans ki se fondasyon an nan peyi nou an."Sa a pwoblèm te rezilta a nan kat ane nan litij pa avoka nan Dwa Sivil Divizyon Lojman ak Sivil ki fè respekte Seksyon ak Espesyal Seksyon Litij. (Plis enfòmasyon yo sou ka a ka jwenn nan Libète Relijye nan Konsantre bilten soti nan mwa jen an, janvye, ak jen.) Sou Me, yon North Carolina moun te plede koupab nan yon federal dwa sivil chaj yo ki rive soti nan yon ensidan nan ki li te forséman retire relijye fouler, oswa ijab, nan yon fanm Mizilman pandan yon vòl ki soti nan Chicago nan Albuquerque, nan mwa desanm. Gill Parker Payne, nan Gastonia, North Carolina, te plede koupab pou vyolasyon dizwit U. §, ki entèdi lè l sèvi avèk fòs oubyen menas fòs pou entèfere ak lib egzèsis yon moun nan nan relijyon. Payne admèt ke yon ti tan anvan aterisaj, li te mache moute nan kote fanm lan te chita ak te di l pou yo wete fouler la, li di yon bagay yo efè a nan,"Pran li koupe. Sa a se Amerik la.", ak lè sa a, te pwan ijab la ak rale li koupe. Sou jou a, nan lapriyè, Direktè Depite Asistan Pwokirè Jeneral Venita Gupta, ki an tèt nan Depatman Jistis la nan Divizyon Dwa Sivil la te di:"Pa gen pwoblèm yon sèl nan lafwa yo, tout Ameriken yo gen dwa a fè egzèsis lapè kwayans relijye yo gratis soti nan diskriminasyon epi vyolans. Lè l sèvi avèk oswa menase fòs kont moun poutèt relijyon-yo, se yon afron nan fondamantal nan valè a nan sa a nasyon, ak Divizyon Dwa Sivil yo ap kontinye yo dwe vijilan nan pwoteje relijye libète garanti pou tout Ameriken."Sou li a, avril, South Carolina moun te plede koupab nan kache ak kouche envestigatè an koneksyon avèk la ankèt nan tire atak ki te touye nèf moun ak blese yon lòt pandan yon etid Biblik nan Emanuel African Methodist Episkopal Legliz la nan Charleston nan mwa jen. Joseph Carlton Meeks nan Lexington, South Carolina ap fè fas jiska twa zan pou misprision nan yon krim ak senk ane pou fè fo deklarasyon. Nan mwa jiyè, yon lwa federal grand jiri nan South Carolina bay yon -konte akizasyon kont Dylan Tanpèt Do-kay, chaje l ak federal krim rayi ak zam afe chaj pou touye yo ak eseye touye Afriken-Ameriken yo te pawasyen nan legliz la, li te ye tankou"Manman Emanuel,"sou jen. Moun sa yo ki akizasyon yo, ak kapital Eta a touye moun chaj, yo annatant. Yon akizasyon, se sèlman yon akizasyon nan kilpabilite, ak yon moun ki se prezime inosan jiskaske pwouve koupab. Plizyè semèn apre tire, Dwa Sivil Divizyon patisipe nan yon webinar pou legliz, sinagòg, moske ak lòt kote nan adorasyon pou enfòme moun sa yo ki kay nan adorasyon sou federal krim rayisab lwa, sa kòm Legliz la mete dife Prevansyon Aji, ak resous federal disponib pou ede pou anpeche atak yo sou tout tanp zidòl yo nan adorasyon. Sou Me, US Tribinal Apèl pou Senkyèm Sikwi deside ke yon jijman tribinal pa te byen klè inègza nan jwenn yo, apre yo fin yon ban jijman, ke yon Texas prizon pa t te itilize ki gen pi piti restriksyon vle di ki disponib pou li, jan sa nesesè pa Relijye Itilize Tè a ak Enstitisyon Moun Act (RLUIPA), lè li entèdi pou yon Mizilman prizonye yo pote soti yon kat-pous bab ak yon lapriyè bouchon. Etazini yo te depoze yon zanmi-of-tribinal kout nan ka a, Ali v. Direktè, Texas Depatman Jistis Kriminèl, Enstitisyon Koreksyonèl Divizyon. Apèl Tribinal la te fèt ke prizon an te demontre yon irezistib gouvènmantal enterè kanpe nan kontrebann yo ak nan anpeche prizonye yo soti nan chanje aparans yo. Sepandan, tribinal la te fèt ke prizon an pa te demontre ke li te kouri dèyè sa yo irezistib enterè nan pi piti restriksyon an vle di. Ak rèspè nan bab, tribinal apèl la te note ke Tribinal Siprèm lan nan Holt v. Hobbs yo te jwenn ki anpeche yon mwatye pous-beard te pa pi piti restriksyon an vle di yo pou pouswiv gouvènman an nan enterè nan kontwole kontrebann yo ak nan anpeche chanjman ki fèt nan aparans. Pandan ke yon kat-pous bab poze yon pi plis kesyon difisil, nan apèl tribinal la te jwenn ke jijman an tribinal la pa t 'tronpe nan kredi ekspè temwen ki moun ki te temwaye ki gen pou prizonye ki nan konpitè beard a pou kontrebann te kapab dwe fasil pou aplike e ke sa ki pèmèt bab pa t' ogmante siyifikativman fason yo ki nan ki gen yon prizonye yo te kapab chanje aparans li. Ak rèspè nan lapriyè bouchon, oswa kufi, tribinal apèl la menm jan an tou ki te fèt ke tribinal distri-a pa te byen klè inègza nan kredi temwayaj ke yon kufi ta ka fouye efektivman ak ke li pa ta pral afekte prizonye aparans anpil. Plis enfòmasyon sou Dwa Sivil Divizyon nan lapolis nan Enstitisyon Moun dispozisyon ki nan RLUIPA ki disponib sou la Espesyal Seksyon Litij a RLUIPA paj. Sou avril, Divizyon Dwa Sivil yo depoze yon zanmi-of-tribinal kout ak US Tribinal la nan Apèl pou Onzyèm Awondisman nan Watkins v. Sekretè, Florida Depatman Koreksyon sipòte yon Florid Mizilman yo prizonye a ki mande pou w jwenn yon catcher rejim alimantè. Nan Watkins ka, yon Mizilman prizonye yo t ap chache jwenn aksè nan yon sal oswa un rejim alimantè ki anba RLUIPA, ansanm ak lòt akomodasyon relijye. Yon distri federal la tribinal nan mwa septanm nan te dakò ke li te gen yon dwa pou yon catcher rejim alimantè. Tribinal la tou deside ke prizonye a reklamasyon pou dwa a yo mete yon trimès-pous beard te mooted pa Tribinal Siprèm nan yo desizyon ki te pèmèt sa yo bab nan Holt v. An Watkins ka a se ki gen rapò ak Dwa Sivil Divizyon nan ka United States v. Nan jen, distri tribinal gouvènen an favè nan Dwa Sivil Divizyon nan pozisyon yo ak ki te fèt ki Jwif yo prizonye yo gen dwa resevwa yon un rejim alimantè.

(jwenn plis enfòmasyon sou desizyon ke se disponib isit la) Eta Florid La te fè apèl desizyon sa a, nan Onzyèm Awondisman ka a te konplètman ekspoze epi li se kounye a ap rete tann agiman.

Nan kout li yo nan Watkins, Etazini yo pretann' esansyèlman menm agiman ke li fè nan peyi ETAZINI v.

Florid Depatman Koreksyon: ki pri a nan yon catcher repa, dola. pou chak jou, se konparab ak depans sa yo ki sistèm prizon fè pou alimantasyon pou moun ki gen maladi sik, dyabèt oswa lòt kondisyon medikal espesyal ki bay catcher repa pleyan demann ta gen yon minimòm enpak sou bidjè a an jeneral nan sistèm prizon ak ki nan Biwo federal la nan Prizon ak pi prizon sistèm nan Etazini yo gen te gen siksè nan bay un manje pou prizonye ki gen bezwen relijye pou yo san yo pa deranje operasyon yo. Koumanse nan mwa avril, ETAZINI Avoka yo soti nan atravè peyi a ki te fèt yon seri de roundtables, kominote reyinyon, koute sesyon, diskisyon panèl, ak lòt evènman yo konsantre sou ogmante nivo a nan repèkisyon kont Mizilman, Arab, Sikhs ak Sid Azyatik apre atak teworis nan Brussels, Pari, ak San Bernardino.

Evènman yo insiste Depatman Jistis la pran angajman pou asire ke dwa sivil tout moun ki nan la Etazini se pwoteje yo, ak ke gen moun ki ta dwe kapab jwi dwa debaz yo nan ale sou lavi yo san yo pa ke yo te atake paske nan relijyon yo oswa aparans.

Pwokirè Jeneral Loretta Lynch te deklare jou sa a efò a te anonse:"Sa yo evènman yo souliye nou ap kontinye san rete angajman pou pwoteje dwa sivil nan tout Ameriken - ki gen ladan Mizilman yo, Arab, Sikh ak Sid Azyatik Ameriken, ki moun ki se konsa yo souvan objektif yo nan menas yo sou baz la nan aparans yo oswa relijyon. Nan semèn yo ak mwa devan yo, Depatman an nan Jistis pral kontinye travay avèk ki fè respekte lalwa lokal patnè ak lidè nan kominote yo defann sekirite ak diyite a nan tout pèp nou an."Kòm yon pati nan seri sa a, Wendy Olsen, U. Avoka pou Distri a nan Idaho ak ko-prezidan nan Pwokirè Jeneral la Konsèy Konsiltatif la Dwa Sivil Cse a, te rankontre ak Mizilman yo, Arab, ak lòt elèv nan Idaho Inivèsite Leta yo diskite sou federal sou dwa sivil lwa yo. Kenneth Politès Jr, U s. Avoka nan Distri a Lès nan Louisiana delivre remak nan yon"Relijyon pou Lapè a"evènman akomode pa Ahmadiyya Mizilman Sant nan Loyola Inivèsite.

Yon lis konplè nan evènman yo ki te fèt kòm yon pati nan inisyativ sa a yo disponib isit la.