Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Ki Fè mwen Ekri yon Deklarasyon Lapolis


Ekri yon deklarasyon lapolis, lis enfòmasyon kontak ou, detay espesifik sou krim, tankou lè ak kote ensidan an, ak non ak enfòmasyon pou kontakte moun yo ki te patisipe, si sa posibEkri fizik descriptions de moun ki konsène yo, fè yon deklarasyon sou sa ou te temwen epi enkli nenpòt lòt enfòmasyon ou genyen, tankou yon modèl machin nan ak nimewo plak machin. Ekipman pou lapolis la ak nan non ou, nimewo telefòn, adrès ak lòt lwa ki aplikab enfòmasyon kontak yo mande pou. Yo bay enfòmasyon detaye sou krim lan. Si lapolis mande kesyon ak bi pou yo klarifye deklarasyon ou, bay plis detay sou ensidan an. Tcheke deklarasyon ki ekri pou presizyon ak klè, epi fè nenpòt ki koreksyon yo si sa nesesè. Si ou kite soti yon detay enpòtan, enfòme ofisye a, epi yo gen l ajoute sa a enfòmasyon ki nan deklarasyon ou. Swiv moute ak depatman lapolis la pou detèmine si nenpòt ki aksyon yo te pran Ou kapab tou chanje deklarasyon ou fè, si sa nesesè, pandan tan sa a.