Avoka soti nan peyi Arab. Arab avoka sou entènèt.


Arab Charter sou Dwa Moun - Defans Kriminèl


Dwa a nan tout moun yo dwe egal devan tribinal yo

Dezyèm Vèsyon an Arab Charter sou Dwa Imen yo, yo te adopte pa Lig la nan Arab Etazini an sou Me, pandan Arab Somè a nan Tinizi. Obligasyon nan chak Eta Pati antreprann asire pou tout moun ki nan teritwa li yo epi matyè a nan jiridiksyon li yo dwa ak libète rekonèt nan Arab Charter, san yo pa nenpòt distenksyon sou baz ras, koulè, sèks, lang, relijyon, opinyon yo, panse, nasyonal oubyen sosyal orijin, pwopriyete, nesans oswa fizik oswa andikap mantalObligasyon nan chak Eta Pati antreprann mezi ki nesesè pou garanti efikas egalite nan plezi a nan tout dwa ak libète ki te etabli yo nan peyi Arab yo Charter, konsa tankou pwoteje yo kont tout fòm diskriminasyon ki baze sou nenpòt rezon ki fè yo susmansyone. Gason ak fanm yo egal nan diyite moun, nan dwa ak nan travay, nan kad pozitif diskriminasyon etabli a an favè fanm yo pa Islamik Shari ah ak lòt diven lalwa, lejislasyon ak entènasyonal enstriman mizik. Chak Eta Pati antreprann tout mezi ki nesesè pou garanti a efficace egalite ant gason ak fanm. Make nan pèn lanmò pou krim ki pi grav sèlman, an akò ak lwa yo nan fòs nan moman an nan komisyon nan krim lan. Pèn lanmò an pa dwe enflije pou moun ki poko gen tan, ni pou ansent oswa enfimyè bag fanm. Dwa pou yon pwosè ki jis pa yon konpetan, endepandan, san patipri tribinal. Eta yo dwe asire yo èd finansye pou moun san yo pa vle di nesesè pou peye pou asistans legal. Dwa pou odyans piblik, sòf si enterè a nan jistis la mande pou otreman nan yon sosyete demokratik ki respekte libète ak dwa fondamantal. Dwa pou libète ak sekirite nan moun Dwa pou yo dwe gratis nan arestasyon abitrè, rechèch la oswa detansyon. Pa gen okenn moun ki va vin prive de libète l eksepte sou sa yo lakou ak nan akò avèk pwosedi sa yo, kòm yo ki etabli pa lalwa. Dwa a yo dwe enfòme sou rezon pou arestasyon ak nan chaj yo, nan yon lang ke moun konprann. Dwa pou yo kontakte manm fanmi yo apre arestasyon an. Dwa pou moun yo te arete yo dwe sibi yon egzamen medikal, epi yo dwe enfòme yo nan sa yo yon dwa. Dwa pou nenpòt moun ki te arete oswa yo te arete yo dwe mennen l san pèdi tan devan yon jij oswa lòt otorize ofisye otorize pa lalwa epi yo ta dwe gen dwa pou jijman nan yon tan rezonab, oswa pou divilge yo. Li pa dwe yon règ jeneral ke moun ap rete tann jijman an ap fèt nan prizon an.

Eta pral asire endepandans la nan tribinal yo

Dwa pou yo pran pwosedi devan yon tribinal yo nan lòd ke yon tribinal ka deside san pèdi tan sou regilarite a nan arestasyon oubyen detansyon. Sipozisyon nan inosan: Pandan ankèt la ak jijman, akize a dwe gen dwa pou sa ki annapre yo minimòm garanti. Gen ase tan ak enstalasyon yo pou preparasyon an nan li defann tèt li epi pou kontakte fanmi l yo. Pou yo kapab te eseye nan devan je l nan devan yon jij, pou defann tèt li oswa pou yo tire benefis nan asistans la nan yon avoka, ak ki moun li ka lib ak konfidansyalite kominike. Gen asistans legal gratis sa yo nan yon avoka, ak nan yon entèprèt lè sa nesesè, si li pa gen okenn vle di ase yo peye. Chak Eta Pati a dwe asire yo yon espesyal rejim legal pou minè a pandan odyans, jijman, ak aplikasyon an nan jijman. Pa gen okenn yon sèl yo pral prizon sou tè a nan li pwouve enkapasite yo satisfè yon dèt oswa satisfè nenpòt ki sivil obligasyon.

Pa gen okenn yon sèl yo dwe eseye de fwa pou menm enfraksyon an.

Nenpòt moun ki sou ki moun sa yo pwosedi yo mennen l 'va gen dwa bay defi a legalite yo ak demann lage l' yo.

Nenpòt moun ki gen inosan ki te etabli pa yon jijman final yo dwe gen dwa a konpansasyon pou domaj la te soufri.

Dwa prizonye yo dwe trete yo ak limanite epi ak respè pou diyite ki nan nannan nan moun nan imen. Dwa pou yo akize pou yo dwe kenbe yo separe soti kondane ak moun, epi resevwa tretman ki apwopriye. Esansyèl vize nan penitansye sistèm refòm ak reyabilitasyon sosyal yo nan prizonye. Dwa a yo dwe pwoteje kont abitrè entèferans nan vi prive, fanmi, kay oubyen korespondans, oswa soti nan ilegal atak kont onè l ak repitasyon li. Dwa a yon remèd efikas kont yon vyolasyon nan nenpòt ki dwa oswa libète pwoteje nan Konstitisyon an. Dwa pou pa yo dwe abitrèman oswa ilegalman anpeche yo soti kite nenpòt ki peyi, ki gen ladan pwòp l 'yo, ni entèdi soti nan k ap viv, oswa ke yo oblije abite a, nan nenpòt ki pati nan peyi l' yo. Dwa a posede pwopriyete prive epi yo pa yo dwe abitrèman oswa ilegalman divested nan tout oswa nenpòt ki pati nan pwopriyete l yo.